O inicjatywie
Cele
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

English Version
Dotychczasowi organizatorzy (kolejność alfabetyczna)

  • Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
  • Szkoła Główna Handlowa,
  • Uniwersytet Gdański,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Uniwersytet Warszawski.
Komitet Organizacyjny

Skład komitetów organizacyjnych poszczególnych imprez tworzących serię Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów jest zmienny. Zależy on w dużej mierze od wizji konferencji, którą posiada dany koordynator konferencji. Jednakże zgodnie z zawartym w 2002 r. porozumieniem przy tworzeniu tejże serii, uzgodniliśmy, że następujące osoby są stałymi członkami komitetów organizacyjnych serii Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów: Osoby te mają obowiązek dbać o poziom konferencji, udzielać rady i wsparcia kolejnym koordynatorom konferencji, a w razie konieczności - interweniować dla utrzymania poziomu merytorycznego i jakości organizacji danej konferencji.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 3.37887 miliseconds.