Menu:
Strona główna
Media

Przesłanki
Cele i rezultaty
Zakres tematyczny
Referaty
PROGRAM

Organizatorzy
Rada programowa
Komitet organizacyjny

Ramy czasowe i terminy
Miejsce i opłata
Kontakt

Zgłoszenia:
Lista uczestników
Rejestracja


Aktualności:
18 września - dofinansowanie NBP, aktualizacja programu
17 września - program konferencji
16 września - wstępny program, nowe referaty
15 września - patronat medialny BiP, transmisja obrad przez Onet.pl
14 września - patronat Ministerstwa Nauki
11 września - publikacja on-line referatów
9 września - aktualizacja ramowego programu konferencji
30 sierpnia - patronat Ministerstwa Gospodarki
20 sierpnia - udział w konferencji wiceministra dra Macieja Grabowskiego
18 sierpnia - patronat UMWM
10-11 sierpnia - zmiany terminów konferencji i opłat
6 sierpnia - uzupełnienie punktacji za publikacje
5 sierpnia - problemy techniczne z e-rejestracją; przedłużony termin zgłoszeń
3 sierpnia - szablon edytorski, patronat NBP
22 lipca - aktualizacja wysokości opłat konf.
20 lipca - Onet.pl i Bankier.pl - patronat medialny
10 lipca - uruchomienie wersji anglojęzycznej
7 lipca - rozpoczęcie rejestracji uczestników

English version

Zakres tematyczny:

Ekonomiści o przeszłości gospodarki
 1. Podsumowanie 20 lat transformacji: przebieg, znaczenie, przemiany.
 2. Kryzysy finansowe w perspektywie historycznej: bańki spekulacyjne, błędy rządu, efekty spillover itp.
 3. Cykle koniunkturalne: prawidłowości, pomiary, prognozowanie.
Teoria ekonomii i zastosowania
 1. Zmiana postrzegania procesów gospodarczych po kryzysie.
 2. Liberalizm versus interwencjonizm.
 3. Ekonofizyka i metody ilościowe w ekonomii i prognozowaniu.
Ekonomiści o teraźniejszości
 1. Sfera realna i polityka gospodarcza wobec kryzysu:
  1. interwencjonizm na świecie międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych,
  2. antycykliczna efektywność polityk pieniężnych i budżetowych,
  3. międzynarodowy handel zagraniczny i BIZ.
 2. Banki i rynki finansowe w okresie kryzysu:
  1. bankructwa i nacjonalizacje,
  2. rola innowacji finansowych (MBS, CDO, opcji walutowych),
  3. nadmierna akcja kredytowa i credit crunch.
 3. Przedsiębiorstwa (w tym MSP) wobec kryzysu:
  1. zarządzanie finansami i płynnością finansową,
  2. wykorzystanie mocy produkcyjnych, zapasy, zatrudnienie,
  3. rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich.
 4. Rynek pracy i gospodarstwa domowe:
  1. rozwój rynku pracy i zmiany na nim w okresie kryzysu,
  2. socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty kryzysu,
  3. kapitał intelektualny, społeczny.
Młodzi ekonomiści o przyszłości gospodarki
 1. Transformacja: od GOW do GOW, tj. od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy?
 2. Nowe kraje w strefie euro: zyski i koszty, ryzyka, terminy.
 3. Przyszłość gospodarki światowej i rynków finansowych
* Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odrzucenia propozycji wystąpienia nie związanego z tematyką konferencji.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 3.75795 miliseconds.