Menu:
Strona główna
Media

Przesłanki
Cele i rezultaty
Zakres tematyczny
Referaty
PROGRAM

Organizatorzy
Rada programowa
Komitet organizacyjny

Ramy czasowe i terminy
Miejsce i opłata
Kontakt

Zgłoszenia:
Lista uczestników
Rejestracja


Aktualności:
18 września - dofinansowanie NBP, aktualizacja programu
17 września - program konferencji
16 września - wstępny program, nowe referaty
15 września - patronat medialny BiP, transmisja obrad przez Onet.pl
14 września - patronat Ministerstwa Nauki
11 września - publikacja on-line referatów
9 września - aktualizacja ramowego programu konferencji
30 sierpnia - patronat Ministerstwa Gospodarki
20 sierpnia - udział w konferencji wiceministra dra Macieja Grabowskiego
18 sierpnia - patronat UMWM
10-11 sierpnia - zmiany terminów konferencji i opłat
6 sierpnia - uzupełnienie punktacji za publikacje
5 sierpnia - problemy techniczne z e-rejestracją; przedłużony termin zgłoszeń
3 sierpnia - szablon edytorski, patronat NBP
22 lipca - aktualizacja wysokości opłat konf.
20 lipca - Onet.pl i Bankier.pl - patronat medialny
10 lipca - uruchomienie wersji anglojęzycznej
7 lipca - rozpoczęcie rejestracji uczestników

English version

Cele i rezultaty:

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań na temat rozwoju gospodarek świata i jego perspektyw w kontekście aktualnego kryzysu finansowego na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie makroekonomiczne, związane z finansami, koniunkturą i polityką gospodarczą. Postawione zostaną następujące pytania problemowe:

 • Kryzys ekonomii czy tylko porażka prognozowania? Dlaczego nie przewidziano obecnego kryzysu? Kiedy kryzys się powtórzy?
 • Czy kryzys finansowy zahamuje globalizację?
 • Światowe rynki finansowe: regulować czy liberalizować?
 • Przyszłość interwencjonizmu i jego długofalowe konsekwencje.
 • W jakim kierunku zmierza integracja europejska?
 • 20 lat transformacji: ile jeszcze zajmie doganianie UE?
 • Konkurencyjność krajów transformacji w przyszłości: wciąż oparta na taniej sile roboczej czy na kapitale ludzkim i innowacjach?
 • Efektem konferencji będą m.in. publikacje w recenzowanych monografiach naukowych (3 punkty) oraz w czasopismach naukowych, m.in.:

 • "Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo" - kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 4 punkty,
 • "Polityka Gospodarcza" - półrocznik Katedry Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej - 1 punkt,
 • "Ekonomia" ("Acta Scientiarum Polonorum-Oeconomia") Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - 4 punkty.

 • W przypadku zebrania większej ilości referatów w języku angielskim, przewidywane jest wydanie monografii w tymże języku (7 punktów).

  Wymogiem koniecznym wydania pracy w książkowej monografii wydanej po konferencji jest nadesłanie tekstu sformatowanego według naszych wymogów (w przypadku ww. czasopism wymogi mogą być inne). Szablon jest do pobrania TUTAJ.

  Ponadto, w trakcie konferencji:
  a) będzie zorganizowany konkurs na najlepszy referat (uczestnicy konferencji dokonają wyboru w tajnym głosowaniu),
  b) przewidujemy inne niespodzianki.

  Opcje:
  Dodaj do ulubionych
  Ustaw jako startową
  Poleć znajomemu

  Cykl konferencyjny:
  O inicjatywie
  Organizacja
  Konferencje
  Publikacje
  Kontakt

  Archiwum:
  KNME 2000
  III KNME
  V KNME
  VI KNME
  VII KNME
  VIII KNME
  IX KNME
  X KNME
  XI KNME
  XII KNME
  XIII KNME
  XIV KNME
  XV KNME
  XVI KNME

  XVII KNME

  This page loaded in 4.18901 miliseconds.