Menu:
Strona główna
Media

Ulotka konferencyjna
Program

Przesłanki
Zakres tematyczny
Publikacje

Referaty

Organizatorzy
Rada programowa
Komitet Organizacyjny

Ramy czasowe i terminy
Miejsce
Mapa dojazdu
Opłaty

Uwaga konkurs!

Kontakt

Rejestracja
Lista uczestników

Aktualności:
11 sierpia - Patronat honorowy Narodowy Bank Polski
6 sierpnia - Ogłoszenie konkursu. Do wygrania 3 laptopy
6 sierpnia - Aktualizacja listy uczestników
8 lipca - Aktualizacja listy uczestników
8 lipca - Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego
1 lipca - Patronat honorowy MNiSW
28 czerwca - Potwierdzenie patronatów medialnych
21 czerwca - Patronat honorowy TEP
9 czerwca - Uruchomienie rejestracji

Lista uczestników:
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpnia 2010 13:05

 1. mgr Róża Antolak-Wójtowicz - SGH Warszawa.
  Działalność organizacji w nieprzewidywalnym i dynamicznie rozwijającym się otoczeniu
 2. dr Adam Balcerzak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. dr Małgorzata Baran - UMK.
  Klaster jako forma współpracy przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. publikacja w j. angielskim
 4. dr Wojciech Bizon - Uniwersytet Gdański
 5. licencjat Tomasz Bleks - UG.
  Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu, a kondycja ich finansów w świetle uwarunkowań prawnych i teorii wyboru publicznego
 6. mgr Edward Bodzek - Uniwersytet Ekonomiczny.
  Problemy formułowania strategii przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu
 7. dr Artur Borcuch - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach.
  The influence of the Digital Economy on a globalized financial market
 8. mgr Izabela Borkowska - .
  Rozwój wspólczesnej rachunkowosci
 9. licencjat Paweł Brzozowski - Uniwersytet Gdański.
  Funkcjonowanie gospodarki w upadłym państwie
 10. mgr Paweł Brzustewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju
 11. mgr Patrycja Chodnicka - Uniwersytet Warszawski.
  Gospodarka cienia w dobie kryzysu finansowego
 12. mgr Dorota Cichocka - Szkoła Główna Handlowa.
  Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców - działalność innowacyjna i inwestycje
 13. dr Leszek Czerwonka - Uniwersytet Gdański.
  Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw - motywy a skutki
 14. dr Irena Dudzik-Lewicka - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
  Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej
 15. mgr Tomasz Gąsior - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 16. licencjat Kornelia Gierczyńska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu
 17. dr Iwona Gorzeń-Mitka - Politechnika Częstochowska.
  Doświadczenia europejskiego sektora publicznego w zarządzaniu ryzykiem
 18. mgr Marta Gronkiewicz - Uniwersytet Gdański.
  Demokracja po polsku - teoretyczne i rzeczywiste preferencje wyborcze Polaków".
 19. dr Marcin Gryczka - Uniwersytet Szczeciński
 20. mgr Mirosław Gulaczyk - UMK Toruń.
  GPW jako centrum finansowe Europy Środkowo - Wschodniej. Jej perspektywy i możliwości ekspansji."
 21. mgr Łukasz Holec - Politechnika Gdańska
 22. mgr Anna Janiga-Ćmiel - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  Trójliniowy model dynamiki procesu gospodarczego
 23. mgr Paweł Jankowski - UMK
 24. dr Wojciech Jarecki - Uniwersytet Szczeciński
 25. mgr Dariusz Jędrzejka - Uniwersytet Łódzki.
  Raportowanie społecznej odpowiedzialnosci biznesu jako trend we współczesnej sprawozdawczości "
 26. mgr Magdalena Józefecka - SGGW.
  Finansowanie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej - studium przypadku wybranych krajów członkowskich"
 27. mgr Stanisław Kaszuba - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu "
 28. mgr Anna Katoła - Uniwersytet Szczeciński.
  Programowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w procesie budowy lokalnej Agendy 21. "
 29. dr Izabela Kijeńska-Dąbrowska - Ośrodek Przetwarzania Informacji.
  The roles of public R&D entities in modern society
 30. mgr Amelia Kin - Uniwersytet Wrocławski.
  Środki unijne jako forma pozyskania źródła finansowania polskich przedsiębiorstw.
 31. dr Monika Kłos - WSB w Pile "
 32. dr Janusz Kornecki - Uniwersytet Łódzki.
  1) ""The potential of Lower Silesia business support organisations to effectively support the innovativeness of small and medium-sized enterprises"". 2) ""Support to the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the Lodz region through investments exemplified by Measure 2.3 SOP ICE"" (w jęz. polskim było to: ""/Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim poprzez inwestycje na przykładzie Działania 2.3 SPO WKP/""."
 33. dr Marcin Kowalczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Konkurencyjność makroekonomiczna a wykorzystanie narzędzi e-administracji
 34. mgr Małgorzata Krusiewicz - Szkoła Główna Handlowa.
  Roli i wpływu Traktatu z Lizbony na polityke handlową Unii Europejskiej?
 35. prof. Barbara Kryk - Uniwersytet Szczeciński
 36. dr Katarzyna Kubiszewska - Politechnika Gdańska.
  ?Development of banking sectors in Kosovo and Montenegro in last decade
 37. mgr Magdalena Kuczmarska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  Fuzje i przejęcia w czasach globalnego kryzysu finansowego
 38. dr hab. Janusz Kudła - UW.
  Changes in European tax systems during economic downturn
 39. mgr Justyna Kufel - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  Rola dalekowzroczności i planowania adaptacyjnego w tworzeniu strategii w ramach polityki antycypacyjnej rządu
 40. mgr Monika Kulińska - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 41. mgr Luigi Lai - OPI / UW.
  R&D Systems in Italy and Spain
 42. mgr Izabela Lewandowska - Agencja Nieruchomości Rolnych.
  Funkcjonowanie spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych w zmieniających się warunkach gospodarowania."
 43. mgr Piotr Lipa - AE Katowice
 44. mgr Krzysztof Lipiec - Ośrodek Przetwarzania Informacji.
  Measuring effectiveness of technology transfer offices
 45. dr Renata Lisowska - Uniwersytet Łódzki.
  Conditions of small and medium sized enterprises  creation and operation in marginalized regions on the example of Lodz province
 46. mgr Ewelina Litwinowicz - Błaszczyk - Politechnika Wrocławska.
  Projekty inwestycyjne podmiotów MSP wspólfinansowane środkami z UE - ryzyka realizacj.
 47. dr Irena Agata Łucka - Uniwersytet Szczeciński
 48. dr Aneta Madyda - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
  Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej
 49. dr Marcin Marciniszyn - Akademia Leona Koźmińskiego.
  Współczesne welfare state a rozwój ekonomiczno - społeczny
 50. student Paweł Maryniak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  Polityczno-prawne źródła kryzysu finansowego
 51. student Magdalena Mazurkiewicz - Uniwersytet Gdański.
  Ekonomiczne efekty polityki gospodarczej Ronalda Reagana i Margaret Thatcher
 52. mgr Łukasz Mleczko - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  Cykl koniunkturalny a dobrobyt społeczny na przełomie XX i XXI wieku. Zagadnienie mierzalności dobrobytu
 53. dr Urszula Mrzygłód - Uniwersytet Gdański.
  Kryzys finansowy a funkcjonowanie jednolitego rynku kapitałowego Unii Europejskiej
 54. mgr Marcin Nowakowski - Uniwersytet Warszawski.
  Prawne i podatkowe aspekty inwestowania w Chińskiej Republice Ludowej
 55. dr Małgorzata Okręglicka - Politechnika Częstochowska.
  Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty.
 56. mgr Aleksandra Olejarz-Wahba - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 57. licencjat Mikołaj Olszański - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 58. mgr Ewa Pastor - PWSZ w Głogowie.
  innowacja jako trudna perspektywa rozwoju przedsiębiorstw Zagłębia Miedziowego
 59. student Grzegorz Pelczar - Uniwersytet Jagielloński
 60. dr Krzysztof Piech - Instytut Wiedzy i Innowacji
 61. mgr Ilona Pietryka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  Operacje otwartego rynku w absorpcji płynności
 62. mgr Agnieszka Piętak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 63. dr Mikołaj Pindelski - Szkoła Główna Handlowa.
  instrumenty kontrolne w dziale sprzedaży
 64. dr Andrzej Poszewiecki - Uniwersytet Gdański
 65. mgr Michał Przybył - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  Możliwości wprowadzania innowacji organizacyjnych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy europejskich.
 66. licencjat Dawid Rezler - Uniwersytet Łódzki.
  Łódzki Regionalny Park Naukowo ? Technologiczny szansą rozwoju innowacyjności w regionie łódzkim.
 67. mgr Aleksander Rezmer - UMK.
  Kluczowe uwarunkowania działalności międzynarodowych joint venture w Polsce
 68. dr Tomasz Rokicki - Szkoła Główna Gospodarstwa iejskiego w Warszawie.
  Zrównoważony rozwój rolnictwa - na przykładzie produkcji owczarskiej
 69. dr Dorota Roszkowska Hołysz - Uniwersytet Zielonogórski
 70. mgr Justyna Rycharska - UMK Toruń
 71. dr Joanna Sadkowska - Uniwersytet Gdański.
  Innowacje organizacyjne w działalności podmiotów gospodarczych
 72. mgr Karol Siebyła - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  Ewolucja szwedzkiej polityki rynku pracy w latach 1950-2005. (Ew. też o Danii)
 73. mgr Maciej Skrobisz - Mask Projeqts
 74. dr Elżbieta Soszyńska - UW.
  Potencjał społeczno-technologiczny a dynamika rozwoju gospodarczego
 75. dr Marzena Starnawska - Politechnika Gdańska.
  Social networks as a context for small business ? aiming at a new model of an enterprise in a smallness and newness liability syndrome.
 76. mgr Mirosław Starzyński - SGGW.
  Cykle ekonomiczne w ujęciu Raviego Batry
 77. mgr Joanna Stawska - Uniwersytet Łódzki.
  Polityka kredytowa banków komercyjnych w stosunku do przedsiębiorstw na tle polityki Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego.
 78. dr Nina Stępnicka - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. .
  Wolność gospodarcza w Internecie na przykładzie handlu elektronicznego
 79. mgr Magdalena Suska-Szczerbicka - Uniwersytet Szczeciński.
  Wykorzystanie funduszy unijnych na energetykę wiatrową w Polsce w latach 2004-2006 i 2007-2013
 80. mgr Ewa Szabłowska - Uniwersytet Łódzki.
  Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego
 81. dr Grzegorz Szczodrowski - Uniwersytet Gdański.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w świetle klasycznych zasad podatkowych
 82. dr Mirosława Szewczyk - POLITECHNIKA OPOLSKA.
  Prospects for chemical industry in Kedzierzyn-Kozle county
 83. dr Rafał Szymański - Uniwersytet Szczeciński.
  Wsparcie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w ramach programu Bon Na Innowacje ? inicjowanie współpracy z jednostkami B+R
 84. mgr Anna Szynka - Uniwersytet Warszawski.
  Znaczenie sektora B+R w polskiej gospodarce
 85. dr hab. Arkadiusz Świadek - Uniwersytet Szczeciński.
  Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie podlasia w latach 2006-2008
 86. dr Jacek Świtała - Eurofin - doradztwo i szkolenia Sp. z o.o.
 87. dr Grzegorz Tchorek - Uniwersytet Warszawski.
  Mikroekonomiczne aspekty wprowadzenia euro
 88. dr Agnieszka Tłuczak - Uniwersytet Opolski.
  Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce.
 89. mgr Wojciech Tyborowski - Agencja Rozwoju Pomorza S.A..
  Iluzja stabilnej inflacji - dlaczego nie udało się powstrzymać kryzysu sub-prime
 90. mgr Marzena Waśniewska - Uniwersytet Gdański.
  Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce po światowym kryzysie finansowym
 91. dr Beata Wieczerzyńska - Politechnika Radomska
 92. mgr Marta Wierzbicka - UMK w Toruniu.
  Wybrane aspekty internacjonalizacji polskiego przedsiebiorstwa na przykładzie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA
 93. dr Anna Wildowicz-Giegiel - Uniwersytet w Białymstoku.
  apitał intelektualny a realizacja idei zrównoważonego wzrostu w warunkach polskiej gospodarki
 94. mgr Karol Wlazło - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  Co w najbliższych latach będzie większym problemem gospodarczym w Polsce: inflacja czy bezrobocie?
 95. dr Zuzanna Wośko - Uniwersytet Łódzki.
  Rozwój sektora finansowego na świecie. Dynamiczna wielowymiarowa analiza porównawcza.
 96. mgr Marcin Wronski - Uniwersytet Gdański
 97. licencjat Paweł Wróblewski - Uniwersytet Gdański.
  Ocena skuteczności wybranych narzędzi analizy technicznej przy inwestwaniu w spółki indeksu Wig20
 98. mgr Dorota Zbierzchowska - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
  Wpływ sztywnych systemów kursowych na sytuację gospodarczą i skutki kryzysu finansowego w krajach nadbałtyckich
 99. dr Ihar Zhabianok - Białoruski Państwowy Uniwersitet Ekonomiczny
 100. mgr Anna Zybura - Unwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 101. mgr Joanna Zygadlewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik podwyższania konkurencyjności gospodarczej Republiki Południowej Afryki
 102. dr Rafał Żelazny - Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego.
  Pomiar stanu rozwoju GOW - teoria a praktyka
 103. dr Joanna Żukowska - Szkoła Główna Handlowa
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 40.11202 miliseconds.