Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Kalendarium
Miejsce Konferencji
Sekretariat

Lista uczestników

Publikacje
Cele Konferencji

  • Integracja środowiska młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
  • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi.
  • Wymiana informacji na temat prądów badawczych, działalności katedr i studenckich kół naukowych.
  • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce oraz ich implikacjami politycznymi.
Zakres tematyczny

  1. Globalizacja gospodarki.
  2. Rozwój technologiczny a rozwój gospodarczy.
  3. Konkurencja w zmienionej rzeczywistości.
  4. Państwo i jego rola w "nowej gospodarce".
  5. Wpływ Internetu na zmiany procesów gospodarczych i społecznych.
  6. Miejsce konsumenta w "nowej gospodarce".
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 3.70789 miliseconds.