Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Kalendarium
Miejsce Konferencji
Sekretariat

Lista uczestników

Publikacje
Lista uczestników

 • dr Tomasz Bernat , Uniwersytet Szczeciński, temat: Napływ kapitału zagranicznego a konkurencja na rynku ubezpieczeń


 • mgr Sylwester Białowąs, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: Determinanty wyboru funduszy inwestycyjnych


 • mgr Robert Blażlak, Politechnika Łódzka, temat: Internet - czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa


 • mgr Krzysztof Błoński , Uniwersytet Szczeciński, temat: Pionowy i poziomy rozwój konkurencji


 • mgr Monika Bodo, Politechnika Koszalińska, temat: Czynniki wspierajace wzrost eksportu w Polsce


 • mgr inż. Izabela Borucińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, temat: Państwo jako podmiot kreujący warunki rozwoju przedsiębiorczości.


 • mgr Joanna Brózda, Uniwersytet Szczeciński, temat: Temat1: Wpływ Internetu na zmiany procesów gospodarczych i społecznych, Temat2: Istota i czynniki globalizacji gospodarczej


 • dr Jolanta Ciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, temat: Rola państwa w okresie transformacji


 • mgr Barbara Czerniachowicz, Uniwersytet Szczeciński, temat: Wewnetrzne uwarunkowania długofalowej konkurencyjności przedsiębiorstw


 • mgr Robert Dziuba, Uniwersytet Wrocławski


 • mgr Wojciech Giza, Akademia Ekonomiczna w Krakowie


 • dr Grzegorz Górniewicz, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, temat: Zadłużenie zagraniczne jako problem globalny


 • mgr Beata Granosik, Politechnika Koszalińska, temat: Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych


 • dr Aleksandra Grzesiuk, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, temat: Zmiany strukturalne w handlu jako element dostosowawczy do wymagań nowoczesnej gospodarki


 • mgr Agnieszka Jakubowska, Politechnika Koszalińska, temat: Podatkowe aspekty zarzadzania wynikiem finansowym przedsiebiorstwa


 • dr Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, temat: Internet jako istotny element marketingu terytorialnego


 • mgr inż. Piotr Józwiak, Politechnika Łódzka, temat: Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej a handel elektroniczny.


 • mgr Andrzej Kobylec, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr inż. Aleksandra Kostrzewa, Politechnika Łódzka, temat: Wpływ procesów globalizacji na produkty ubezpieczeniowe w Polsce


 • mgr Ryszard Kowalski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, temat: Państwo i jego rola w zmieniającej się gospodarce


 • mgr Marcin Kowalski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: A. Szczepkowska, Koncentracja rynku a inwestycje bezpośrednie


 • dr Michał Kruszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: Liberalizacja międzynarodowego przepływu usług finansowych w europejskich krajach okresu transformacji


 • mgr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr Beata Kurczewska


 • mgr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr Mirosław Moroz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, temat: Rodzaje mechanizmów wymiany stosowane w internecie.


 • mgr Alicja Musiał-Paczkowska, Politechnika Łódzka, temat: Segmentacja rynku pracy


 • mgr Iwona Olejnik, Akademia Ekonomiczna Poznań, temat: Lojalność klientów OFE jako czynnik przewagi konkurencyjnej


 • dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa, temat: Wpływ pęknięcia bańki internetowej na polską gospodarkę


 • mgr Czesława Pilarska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, temat: Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce


 • dr Artur Piotrowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat: Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji


 • dr Anna Pluta, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr Artur Pollok , Akademia Ekonomiczna w Krakowie, temat: Przemiany dochodów gospodarstw domowych w warunkach przeobrażeń systemowych polskiej gospodarki


 • mgr Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdanski, temat: Polski rynek telemarketingu - stan obecny i perspektywy


 • mgr inż. Joanna Praska-Kruszyńska, Politechnika Łódzka, temat: Realizacja zadań Państwa poprzez organizacje non-profit


 • Arkadiusz Psyk, Uniwersytet Warszawski


 • dr Joanna Rachocka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja zycia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych


 • Agnieszka Sałek-Imińska


 • mgr Iwona Sobczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, temat: Wpływ sfery logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia


 • mgr Magdalena Soboń, Uniwersytet Szczeciński, temat: Klient usatysfakcjonowany-skarb przedsiębiorcy


 • mgr Katarzyna Szarzec, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: Procesy upadłościowe wśród spółek publicznych


 • mgr Malwina Szczepkowska, Uniwersytet Szczeciński, temat: Fuzje i przejęcia na rynku NFI


 • mgr Agnieszka Szczepkowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat: Koncentracja rynku a inwestycje bezpośrednie


 • mgr Sławomir Szortyka, Akademia Ekonomiczna Poznań, temat: Jakość usług finansowych w opinii klientów funduszu inwestycyjnego


 • mgr Paweł Szudra, Uniwersytet Zielonogórski, temat: Rozwój handlu detalicznego a planowanie przestrzenne miast


 • mgr Jadwiga Wawer-Bernat, Uniwersytet Szczeciński


 • mgr Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski, temat: Współzależność państwa i organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej


 • mgr Rafał Żelazny, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, temat: Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania.


 • dr Marta Młokosiewicz , Uniwersytet Szczeciński, temat: Bezrobocie i ubóstwo w Polsce w dobie integracji z Unią Europejską


 • dr Renata Nowak-Lewandowska, Uniwersytet Szczeciński


 • dr Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński


Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.43189 miliseconds.