Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Organizatorzy
Komitet Organizacyjny
Patroni medialni

Kalendarium
Program Konferencji
Koszt, numer konta!
Miejsce Konferencji
Dojazd

Lista uczestników
Kontakt

Fotogaleria
Nadesłane referaty

English version

Lista uczestników

 • mgr inż. Mariusz Adamczuk, Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, referat: Zagadnienia dotyczące rynku pracy na progu integracji z Unią Europejską .


 • dr Kazimierz Barański , Uniwersytet Szczeciński , referat: Łańcuch podaży jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej .


 • dr Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński, referat: Insurance market and asymetric information.


 • mgr Krzysztof Biegun, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej.


 • mgr Szymon Bielecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Measuring the actual exchange rate regime - evidence from Poland.


 • Beata Bierut, Tinbergen Institute Rotterdam.


 • mgr Yuriy Bilan, Akademia Gospodarki Narodowej Tarnopol Ukraina.


 • mgr Anna Blajer, Uniwersytet Gdański.


 • mgr Krzysztof Błoński , Uniwersytet Szczeciński , referat: Łańcuch podazy jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej .


 • mgr Monika Bodo, Politechnika Koszalińska.


 • dr Wiesława Bogusławska, Uniwersytet Szczeciński, referat: Dyskretna optymalizacja wielokryetrialna w zagadnieniach makroekonomicznych.


 • mgr Agnieszka Bojnowska, Politechnika Wrocławska, referat: Polski bank spółdzielczy w Unii Europejskiej.


 • dr inż. Florina Bostan, Dunarea de Jos University, Galatz, Romania, referat: Considerations regarding the social security tax in the Romanian companies.


 • mgr Marcin Brol, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.


 • mgr Mindaugas Butkus, Department of Economics, Faculty of Social Science, Siauliai University, referat: The problems of regional policy in Lithuania while integrating into European Union.


 • dr Giovanni Cerulli, Department of Economic Science - University of Rome La Sapienza, referat: A Social Accounting Matrix for Welfare Mix: Methodology and employment effects for the Italian Case.


 • mgr Tomasz Chmielewski, Szkoła Główna Handlowa, referat: Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowym a konkurencja po przystąpieniu do Unii Europejskiej.


 • dr Marek Czajkowski, Uniwersytet Szczeciński.


 • mgr Joanna Czech-Rogosz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.


 • mgr Violeta Damasiene, Department of Economics, Faculty of Social Science, Siauliai University, referat: The problems of regional policy in Lithuania while integrating into European Union.


 • Sergey Drobyshevsky, Institute for Economy in Transition (Moscow, Russia), referat: Testing the Monetary Policy Rules in Transition Economies.


 • Joanna Fic, Szkoła Główna Handlowa.


 • mgr Mariusz Fierek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat: Perspektywa uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej.


 • mgr Anna Gardocka, Uniwersytet w Białymstoku.


 • dr Aleksandra Gaweł, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Macroeconomic Policy and Cyclical Unemployment: Empirical Evidence from Poland.


 • Jakub Gazda , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Potential Output Estimates for Poland and Czech Republic using C-D production function.


 • mgr Ganna Gerasymenko, Institute of Demography and Social Researches on National Academy of Sciences of Ukraine.


 • Bartosz Godziszewski, Politechnika Poznańska, referat: Potential Output Estimates for Poland and Czech Republic using C-D production function. .


 • mgr Beata Granosik, Politechnika Koszalińska.


 • Michał Grygorowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.


 • mgr Jerzy Grygutis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Bancassurance - europejski trend na polskim rynku finansowym.


 • mgr Bartlomiej Gurba, Uniwersytet w Bonn, referat: Vertical imbalance and bailout - the case of borrowing practices under Maastricht restrictions.


 • Belaid Hend, University Panthéon-Assas (Paris 2), referat: Telecommunication Infrastructure and Economic Development :Simultaneous Approch.


 • Martin Hon, VSB- Technical University Ostrava.


 • mgr Agnieszka Jakubowska, Politechnika Koszalińska.


 • David Janecka, VSB- Technical University Ostrava.


 • mgr Jacek Jankiewicz, AE w Poznaniu.


 • mgr Lewis John, University of Cardiff, United Kingdom, referat: Budgetary Consolidation in Europe: Lessons from the SGP.


 • dr Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdański, referat: Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych.


 • mgr Magdalena Kaczmarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


 • mgr Magdalena Kaczorowska, AE Poznań, referat: Katalog aksjologiczny w praktyce zamówień publicznych w Polsce.


 • mgr Barbara Kalinowska-Nawrotek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Przejawy występowania dyskryminacji statystycznej kobiet w Polsce i w UE.


 • Nigokhos Kanaryan, Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, referat: Central and Eastern European stock market volatility modeling.


 • mgr inż. Agnieszka Kańczukowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • mgr Rafał Kasperowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • Adam Kaszuba, Zespół Szkół Ekonomicznych.


 • mgr Kalina Kondrat, PWSZ w Elblągu, referat: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej.


 • mgr Łukasz Koralewski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Globalization - opportunities and threats regarding the development of the Polish capital market.


 • dr Waldemar Kozioł, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, referat: Konkurencyjność europejskiego systemu bankowego..


 • mgr Agnieszka Krajna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Udział polskich organizacji w programach Unii Europejskiej wspierających rozwój badań i technologii..


 • dr Michał Kruszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Nominal Stylized Facts of Polish Business Cycles.


 • mgr Maciej Kryszczuk, Szkoła Nauk Społecznych, referat: Sektor Informacyjny w strukturze zawodowej.


 • dr Robert Krzemień, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie adaptacji do wymogów Unii Europejskiej.


 • mgr Bogusław Książek, Ośrodek Badań i Dokumentacji UE, Uniwersytet Wrocławski, referat: Dostosowanie polskiego rynku transportowego do wymogów unijnych .


 • mgr Dorota Kuder, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, referat: Wpływ globalizacji na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiebiorstw.


 • dr Janusz Kudła, Uniwersytet Warszawski WNE, referat: Tax competition between european countries.


 • mgr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, referat: Kapitał intelektualny - źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce wiedzy.


 • mgr Natalya Kurochka, Belarus, Gomel State Technical University named after P.O.Suhoy, referat: Control procedure non-material assets of the subjects of managing.


 • Marcin Kusy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.


 • dr Paweł Kuśmierczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.


 • dr Jarosław Kuśpit, UMCS w Lublinie, referat: Stosunki gospodarcze z Rosją w warunkach członkowstwa Polski w UE.


 • mgr Jörg Lackenbauer, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, referat: Transition, regional income inequalities in Hungary: a case for innovation and human capital-oriented EU regional policies.


 • mgr Agnieszka Lisowska, Politechnika Koszalińska.


 • mgr Saulius Lukošius, Siauliai University Lithuania, referat: EU SME structure analysis .


 • mgr Małgorzata Łuszkiewicz, Akademia Ekonowmiczna Wrocław, referat: Porównanie narzędzi zmniejszających bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej a Polska.


 • dr Grażyna Maniak, Uniwersytet Szczeciński, referat: Miejsce wewnętrznego rynku pracy w strategii rozwoju firmy.


 • dr inż. Arkadiusz Manikowski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, referat: Wykorzystanie metod dyskryminacji w analizach skuteczności instrumentów polityki gospodarczej.


 • mgr Nicolae Marinescu, Transilvania University Brasov, Romania.


 • Justyna Metryka, Szkoła Główna Handlowa .


 • mgr Marta Michalska, Ośrodek Badań i Dokumentacji UE, Uniwersytet Wrocławski, referat: Reforma systemu zamówień publicznych w UE.


 • mgr Tomasz Misiak, Politechnika Rzeszowska, referat: Możliwości unifikacji rozwoju gospodarczego wybranych krajów Unii Europejskiej w aspekcie dynamiki wzrostów PKB..


 • dr Marta Młokosiewicz, Uniwersytet Szczeciński, referat: Rola kapitału społecznego w przeciwdziałaniu ubóstwu w świetle procesu globalizacji.


 • mgr Ilona Molenda-Grysa, Politechnika Świętokrzyska, referat: Wybrane wskaźniki dotyczące województwa świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5).


 • mgr Ida Musiałkowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • mgr Michał Narożny, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: CAP reform - implications for Polish agriculture.


 • mgr Katarzyna Nowacka, Uniwersytet Szczeciński, referat: Efekty integracji w turystyce na przykładzie UE.


 • dr Renata Nowak-Lewandowska, Uniwersytet Szczeciński, referat: Wieloaspektowe podejście do rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim.


 • mgr Cezary Orlikowski, Ośrodek Badań i Dokumentacji UE, Uniwersytet Wrocławski, referat: Znoszenie barier technicznych na Jednolitym Rynku Europejskim.


 • mgr Wojciech Owczarzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • dr Luis Pacheco, Universidade Portucalense - Infante D. Henrique, referat: Wealth Effects on Consumption: some evidence for the EU.


 • dr Grzegorz Paluszak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Spór o stabilność cen w europejskiej unii walutowej.


 • dr Sylwia Pangsy-Kania, Uniwersytet Gdański, referat: Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów.


 • mgr Elżbieta Pankau, Uniwersytet Gdański.


 • mgr Renata Papież, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.


 • dr Elisabeth Paulet, ESCEM Campus de Poitiers 11 rue de l\'Ancienne Comédie BP5 86001 Cedex France, referat: The Role of Banking Systems and Stocks Markets in Unified Europe: An Flexible Repartition.


 • mgr Konrad Pawlik, Aarhus School of Business, referat: Productivity and profitability of foreign companies and their determinants: the case of Poland (1993-2000).


 • mgr Bogdan Piątkowski, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, referat: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (CAP).


 • dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa, referat: Integration of Polish stock market with EU and global capital markets.


 • dr Jacek Pietrucha, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, referat: Accountability of NBP.


 • dr inż. Ožga Poniščiaková, University of Žilina, referat: Globalisation and education.


 • mgr Maciej Popławski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Znaczenie kapitału zagranicznego w rozwoju regionu w procesie adaptacji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.


 • mgr Magdalena Rękas, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.


 • mgr Paula Ropelewska, Wyższa Szkołą Bankowa.


 • mgr Mariusz Sagan, UMCS w Lublinie, referat: Economic Unification and Consumption Convergence in the EU.


 • dr Magdalena Sapała, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • mgr Robert Sasin, Szkoła Główna Handlowa.


 • Dorota Sobków, The Poznan University of Economics, referat: Inflation, Unemployment, and Government Spenditures during the Second Stage of the Polish Transition (1994-2003) .


 • mgr Magdalena Soboń, Uniwersytet Szczeciński.


 • mgr inż. Dominika Socha, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • Pedro Sousa, Universidade Portucalense.


 • mgr Magdalena Stawicka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.


 • dr Kiril Strahilov, European University Institute, referat: The determinants of country risk in Eastern European countries. Evidence from sovereign bond spreads.


 • mgr Adam Strzelecki, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski.


 • mgr Katarzyna Szarzec, Akademia Ekonomiczna.


 • mgr Malwina Szczepkowska, Uniwersytet Szczeciński.


 • mgr Paweł Szudra, Uniwersytet Zielonogórski, referat: Modele lokalizacji siecii handlowych w krajach Unii Europejskiej.


 • mgr Oskar Szumski, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania.


 • mgr Renata Śliwa, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, referat: Regulacje sektora usług telekomunikacyjnych.


 • mgr Joanna Śmiechowicz, UMCS.


 • mgr Agnieszka Toboła, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.


 • mgr Anna Victorovich, Gomel state technical University, Belarus, referat: The transformation of Belarusian Economy after Poland entered the EU.


 • Jacek Wallusch, AE Poznan, referat: Does Surprise Really Matter?.


 • mgr Sławomir Waźbiński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.


 • mgr inż. Iwona Wilk, Politechnika Łódzka.


 • mgr Mirella Witek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Udział polskich organizacji w programach Unii Europejskiej wspierających rozwój badań i technologii.


 • mgr Joanna Wolszczak-Derlacz, Politechnika Gdańska, referat: Price dispersion in the European Union.


 • mgr inż. Ryszard Woźniak, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, referat: Strona dochodowa budżetu UE. Zasady konstrukcji skaładki członkowskiej..


 • mgr Aleksandra Wójcicka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Globalization - opportunities and threats regarding the development of the Polish capital market.


 • mgr Gabriela Wronowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, referat: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki.


 • mgr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański, Katedra Statystyki, Sopot, referat: Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych.


 • mgr Izabela Zabielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, referat: Korporacje transnarodowe jako podmiot procesu globalizacji.


 • dr Mirosław Zajdel, Uniwersytet Łódzki, referat: Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską.


 • dr Włodzimierz Zasadzki, Uniwersytet Szczeciński.


 • Goetz Zeddies, University of Goettingen/Germany, referat: Where do we go? Common Policies in an enlarged European Union - The Case of Social Policy.


 • Iva Zemankova, VSB- Technical University Ostrava.


 • mgr Evaldas Zibaitis, Siauliai University Lithuania, referat: EU SME structure analysis .


 • mgr Małgorzata Zielenkiewicz, Uniwersytet Gdański.


 • mgr Tomasz Zieliński, Akademia Ekonomiczna, referat: Koncepcja e-governance a zarzadzanie rozwojem lokalnym.


 • mgr Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński, referat: Dyskrymincja kobiet na rynku pracy.


 • mgr Rafał Żelazny, AE Katowice, referat: Możliwości realizacyjne koncepcji nowej gospodarki w polskich warunkach - diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE.


Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 6.06704 miliseconds.