Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Organizatorzy
Komitet Organizacyjny

Kalendarium
Program Konferencji
Koszt, numer konta!
Miejsce Konferencji
Dojazd

Lista uczestników

Kontakt

English version

Motyw przewodni

Procesy globalizacyjne zachodzące z coraz większą intensywnością we współczesnej gospodarce oraz rozszerzenie Unii Europejskiej w istotny sposób wpływają na warunki funkcjonowania państw i gospodarek. Wynikające stąd zmiany otoczenia przedsiębiorstw wymuszają stosowanie przez nie bardziej efektywnych metod zarządzania zapewniających sprostaniu konkurencji a tym samym ich dalszemu rozwojowi.

Ekonomiści nie mogą pozostać obojętni wobec rosnących potrzeb przedsiębiorstw w obliczu tak ogromnych zmian. Pojawia się więc konieczność przeprowadzenia wielu analiz i badań oraz skonfrontowania czasami bardzo różnych opinii, w celu ukształtowania obiektywnych, naukowych sądów.

IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy" ma pomóc w osiągnięciu tego zadania. Chcemy, by stała się ona forum wymiany poglądów osób z różnych kręgów całej Polski, ich integracji oraz miejscem dla otwartych dyskusji naukowych. Niezmiernie cennym może się również okazać konfrontacja poglądów reprezentowanych w innych krajach europejskich.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.61404 miliseconds.