Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Patronaty medialne

Koszt Konferencji
Kalendarium
Miejsce Konferencji
Dojazd

Warunki publikacji
Szablon edytorski

Program Konferencji
Lista uczestników
Fotogaleria
Kontakt

Motyw przewodni

Tematem przewodnim konferencji jest problematyka rozwoju gospodarczo-społecznego i związana z nią polityka regionalna oraz wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zamiar sięgnięcia po wsparcie mobilizuje coraz większy krąg potencjalnych beneficjentów. Jednakże muszą oni poznać procedury zarządzania i wdrażania Prodków pochodzących z UE, co istotnie wpływa na funkcjonowanie wielu podmiotów życia gospodarczego. W latach 2007-13 przewiduje się kilkakrotne zwiększenie puli Prodków finansowych możliwych do wykorzystania przez Polskę aktywnie uczestniczącą w polityce regionalnej Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że obecnie obserwujemy duże i rosnące zainteresowanie badawcze tą problematyką. Chcemy, aby to wieloaspektowe zagadnienie (w warstwie praktycznej i teoretycznej) stało się także inspiracją dla uczestników najbliższej Konferencji Młodych Ekonomistów, a przygotowana na bazie prac uczestników publikacja była cennym yenródłem wiedzy o polityce spójności oraz gospodarce Polski i UE.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 4.34279 miliseconds.