Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Patronaty medialne

Koszt Konferencji
Kalendarium
Miejsce Konferencji
Dojazd

Warunki publikacji
Szablon edytorski

Program Konferencji
Lista uczestników
Fotogaleria
Kontakt

Lista uczestników

 • mgr Robert Andrzejczyk, Szkoła Główna Handlowa, referat: Formy aktywizacji bezrobotnych na przykładzie Irlandii.

 • dr Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczecinski, referat: Konkurencja a dominacja rynkowa; proba okreslenia rownowagi.

 • Marcin Brycz, Uniwersytet Gdanski, referat: Kurs walutowy a inflacja w Polsce po wstapieniu do UE.

 • dr Jolanta Ciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

 • Dr hab. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku, referat: Regionalne Systemy Innowacji w procesie konwergencji technologicznej regionów peryferyjnych.

 • dr Katarzyna Czaplicka, Uniwersytet Warszawski .

 • mgr Magdalena Daniluk, Narodowy Bank Polski, referat: Zróżnicowanie cen żywności i używek w UE.

 • Karolina Dobosz, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, referat: Nowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce po akcesji do UE.

 • dr Agnieszka Domańska, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, referat: Wpływ przedsięwzięć drogowych na wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw w skali regionalnej w Polsce .

 • dr Magdalena Dynus, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

 • dr Maria Gagacka, Politechnika Radomska, referat: Europejski program EQUAL jako forma wspierania mikroprzedsiębiorstw.

 • mgr Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • Jakub M. Gazda, AE Poznań.

 • mgr Joanna Głuch, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

 • Bartosz Ryszard Godziszewski, Politechnika Poznańska.

 • mgr Anna Golejwska, Uniwersytet Gdański.

 • dr Grzegorz Górniewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referat: Zadłużenie zagraniczna krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szeczególnym uwzgędnieniem Polski.

 • Sławomir Heciak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Gospodarka Unii Europejskiej oparta na wiedzy.

 • mgr Hubert Igliński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Artykul w trakcie opracowywania.

 • dr Hanna Jahns, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, referat: Reforma polityki spójności 2007-2013 – wstępna analiza proponowanych zmian w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych.

 • mgr Jacek Jankiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • dr Ewa Jankowska, Politechnika Warszawska, referat: HDI jako narzędzie pomiaru rozwoju społeczo-gospodarczego.

 • mgr. Lilianna Jodkowska, WZiEU Szczecin, referat: Starzenie sie spoleczenstwa jako wyzwanie dla polityki spol..

 • mgr Magdalena Kaczmarek, Szkoła Główna Handlowa.

 • mgr Olga Kalinowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Zarządzanie wiedzą jako czynnik wspomagający wzrost gospodarczy..

 • dr Sławomir Kalinowski, AE Poznań, referat: Schemat arbitrażowy Nasha jako droga do rozwiązania kompromisowego.

 • mgr inż. Krzysztof Kamiński, Uniwersytet w Białymstoku, referat: Konkurencyjność polskiego przemysłu przetwórczego w UE.

 • mgr Rafał Kasperowicz, Akademia Ekonomiczna w Pozaniu.

 • mgr Karolina Kłobucka, AE w Poznaniu.

 • Mariusz Kłobucki, AE w Poznaniu.

 • mgr Joanna Kołodziej, Narodowy Bank Polski, referat: Zróżnicowanie cen żywności i używek w UE.

 • dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska, Uniwersytet w Białymstoku; ul. Warszawska 63; 15-062 Białystok.

 • mgr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński.

 • Karolina Kosmalska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

 • dr Janina Kotlińska, AE Poznań, referat: Zagraniczne źródła finansowania inwestycji komunalnych.

 • Katarzyna Kowalska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

 • dr Michał Kruszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • dr Janusz Kudła, Uniwersytet Warszawski, referat: Analiza czynników konwergencji stóp podatkowych w krajach UE.

 • dr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński.

 • dr Krzysztof Lewandowski, Uniwersytet Łódzki, referat: Rola funduszy wspólnotowych w wyrównywaniu nierówności strukturalnych na przykładzie Włoch..

 • mgr Małgorzata Łuszkiewicz, Wyższa Szkoła Menedżerska.

 • dr Aleksandra Maciaszczyk, Politechnika Łódzka, referat: The Role of the Structural Funds in Realization of Research and Development (R&D) Policy.

 • mgr Emilia Marciniak, ., referat: Wykorzystanie środków finansowych w ramach ZPOOR w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 • Marcin Michalewicz, Uniwersytet Rzeszowski.

 • mgr Łukasz Molenda, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Wpływ funduszy strukturalnych na regionalny wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej.

 • dr Rafał Morawczyński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, referat: Internacjonalizacja polskich MSP w warunkach wspólnego rynku.

 • mgr Maciej Muczyński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

 • dr Ida Musiałkowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • mgr Katarzyna Nowacka-Bandosz, Uniwersytet Szczeciński, referat: Sektory polityki Unii Europejskiej związane z rozwojem turystyki.

 • Dr Wanda Nowara, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • dr Krzysztof Piech, SGH, referat: Rozwój gospodarczy a wiedza: wnioski dla polityki spójności UE.

 • dr Artur Piotrowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: Przemiany struktury sektorowej polskiej gospodarki w kontekście trendów globalnych..

 • mgr Joanna Ewa Prystrom, Politechnika Białostocka.

 • Barbara Przybył, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; UAM w Poznaniu.

 • mgr Katarzyna Ptak, Akademia Ekonomiczna.

 • mgr Łukasz Puślecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • Marcin Puziak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • mgr Barbara Pysiak, SGH, referat: Finansowanie innowacji w regionie z funduszy unijnych.

 • mgr Milena Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • mgr Jarosław Redo, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

 • mgr Piotr Rosik, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Problemy wyboru strategii rozwoju infrastruktury na przykładzie Hiszpanii.

 • dr Danuta Rusiecka, Politechnika Gdańska, referat: Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 • dr Magdalena Sapała, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Właściwa ścieżka czy droga na manowce? O pierwszych doświadczeniach nowych państw członkowskich w wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE.

 • dr Piotr Siemiątkowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, referat: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionów - zagrożenia i korzyści.

 • dr Iwona Sobczak, UMK, referat: Koordynacja a usprawnianie procesów logistycznych w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw.

 • Wojciech Staszak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • dr Joanna Stefaniak, Uniwersytet Gdański.

 • dr Ryszard Stefański, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Kurs walutowy jako instrument stabilizacji koniunktury gospodarczej.

 • mgr Paweł Szameta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • dr Katarzyna Szarzec, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • mgr Paweł Szudra, Uniwersytet Zielonogórski, referat: Ocena konkurencyjności regionu.

 • dr Jacek Trębecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Public Relations w służbie integracji europejskiej.

 • Radosław Trojanek, AE Poznań.

 • mgr Karolina Turała, Uniwersytet Łódzki, referat: Fundusze Unii Europejskiej jako wsparcie dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

 • mgr Katarzyna Wierzbicka, Politechnika Białostocka.

 • Dr Robert Wolański, Uniwersytet Warszawski, referat: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski a proces wsparcia tych przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej.

 • mgr Marta Wójcicka, Uniwersytet Szczeciński.

 • mgr Gabriela Wronowska, AE w Krakowie .

 • mgr Piotr Wybieralski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • mgr Adriana Zabłocka, Uniwersytet Gdański.

 • mgr Aleksandra Zakrzewska , Szkoła Główna Handlowa, referat: Zależności między polityką regionalną a polityką gospodarczą i konkurencji w Unii Europejskiej – sprzeczność czy komplementarność? .

 • mgr Edyta Ząbek, Uniwersytet Jagielloński, referat: Programy wspierające wdrożenia systemów zarządzania jakością - korzyści i zagrożenia.

 • mgr Magdalena Maria Kowalska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

 • dr Waldemar Rydzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: Kampanie PR w kontekście roku mobliności w UE.

 • mgr Andrzej Matuszczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • dr Grzegorz Paluszak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 • Ewa Gojniczek, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.R.Łazarskiego w Warszawie.

 • Izabela Drab, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.R.Łazarskiego w Warszawie.

Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.0869 miliseconds.