Projekt
Cele projektu
Motyw przewodni
Kalendarium
Instytucje wspierające
Patronat medialny
Komitet Organizacyjny
Publikacje
Fotogaleria

Konferencja
Program
Euroka!
Prelegenci
Rada Programowa
Zakres tematyczny
Miejsce
Koszt
Kontakt

Konkurs
Zakres tematyczny
Zasady uczestnictwa
Kryteria oceny prac
Postanowienia ogólne
Lista zwycięzców
Nagrody
Kontakt

Zakres tematyczny Konferencji

Referaty konferencyjne powinny dotyczyć szeroko pojętego tematu przedsiębiorczości oraz przemian i perspektyw polskiej gospodarki.

Zakres tematyczny VII Konferencji Młodych Ekonomistów:
 • Globalizacja gospodarki a przedsiębiorczość.
 • Rozwój technologiczny i rozwój gospodarczy a stan małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Konkurencja w zmienionej rzeczywistości.
 • Państwo i jego rola w "nowej gospodarce".
 • Wpływ Internetu na zmiany procesów gospodarczych i społecznych.
 • Miejsce konsumenta, producenta i przedsiębiorcy w "nowej gospodarce".
 • Państwa i polityka gospodarcza stymulatorem przedsiębiorczości w Polsce.
 • Rola małych i średnich podmiotów gospodarczych w gospodarce
 • Sposoby uaktywnienia i wspierania przedsiębiorczości wśród młodych.
 • Pomysły na rozpoczęcie działalności, proponowany sposób ich wykorzystania.
 • Przykłady wdrożonych projektów: przyczyny sukcesów lub porażek.
 • Wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi przez organizacje rządowe i pozarządowe.
 • Bankowość w Polsce - bariera czy szansa dla przedsiębiorczości.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla potrzeb przedsiębiorczości.
 • Własna firma - najlepszym miejscem zatrudnienia.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 4.52995 miliseconds.