Projekt
Cele projektu
Motyw przewodni
Kalendarium
Instytucje wspierające
Patronat medialny
Komitet Organizacyjny
Publikacje
Fotogaleria

Konferencja
Program
Euroka!
Prelegenci
Rada Programowa
Zakres tematyczny
Miejsce
Koszt
Kontakt

Konkurs
Zakres tematyczny
Zasady uczestnictwa
Kryteria oceny prac
Postanowienia ogólne
Lista zwycięzców
Nagrody
Kontakt

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby będące studentami studiującymi na każdej wyższej uczelni działającej w Polsce oraz młodzi pracownicy naukowi tych uczelni do stopnia magistra włącznie.
 2. Autorem nadesłanej pracy może być pojedyncza osoba lub grupa osób współpracujących. W przypadku, gdy autorów jest więcej niż jeden, w formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie lidera grupy, z którym będziemy kontaktować się w dalszych fazach konkursu.
 3. Za pracę, która podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej uznane zostaną te:
  • które związane są z tematyką konkursu,
  • mają nie więcej niż 20 stron tekstu z wykresami, tabelami, etc.,
  • zawierają spis bibliografii,
  • są sformatowane według przedstawionego na stronie internetowej szablonu edytorskiego.
  • zostały przesłane w terminie (tj. do dnia 7 grudnia 2002) w formie elektronicznej.
 4. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie prace napisane w języku polskim.
 5. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 4.65512 miliseconds.