Projekt
Cele projektu
Motyw przewodni
Kalendarium
Instytucje wspierające
Patronat medialny
Komitet Organizacyjny
Publikacje
Fotogaleria

Konferencja
Program
Euroka!
Prelegenci
Rada Programowa
Zakres tematyczny
Miejsce
Koszt
Kontakt

Konkurs
Zakres tematyczny
Zasady uczestnictwa
Kryteria oceny prac
Postanowienia ogólne
Lista zwycięzców
Nagrody
Kontakt

Motyw przewodni

W miarę rozwoju gospodarki procesy rynkowe komplikują się ze względu na znaczną zmienność warunków jego działania oraz wzrastającą konkurencję. Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują nowocześni menedżerowie ulega przemianom w zakresie techniki i technologii, w sferze rynku, finansowania i własności, w postawach, kulturze, itp. Przetrwanie i rozwój organizacji zależą od jej zdolności do bycia elastyczną i umiejętności dostosowania się do zmian zarówno na jej poziomie jak i w otoczeniu. Niespotykane dotychczas przyspieszenie zmian w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstw wymaga od właścicieli zarówno małych firm, jak i kadr kierowniczych dużych korporacji, umiejętnego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń.

Siłą napędową sukcesu przedsiębiorstwa - do umocnienia jego pozycji na rynku i uzyskania większych zysków pozwalających na rozwój - jest przedsiębiorczość, której istota tkwi między innymi w wiedzy, umiejętności jej wykorzystania w praktyce, kreatywności - dla sprawnego rozwiązania stojących przed organizacją problemów, innowacyjności i gotowości do podejmowania ryzyka. Przedsiębiorczość stanowi nieodłączną cechę gospodarujących społeczeństw. Przedsiębiorczość coraz częściej traktowana jest nie tylko jako zjawisko ekonomiczne, ale również jako zjawisko psychospołeczno-kulturowe, mające yenródło z jednej strony w potrzebach i motywacjach przedsiębiorcy, z drugiej tkwiące głęboko w swoim otoczeniu.

Przedsiębiorczość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Niepokojącym zjawiskiem jest stały wzrost bezrobocia, a tendencje te mogą się nawet pogłębić. Problem ten jest szczególnie wyrayenny w grupie osób, do których przedkładamy propozycję zaangażowania się w działania w ramach naszego projektu., tj. do studentów oraz młodych pracowników nauki. Są to osoby, przed którymi stoją wyzwania nie tylko znalezienia pracy w niedługim horyzoncie czasowym, ale także wpływania na przyszły rozwój i kształt gospodarki oraz stosunków ekonomicznych, finansowych i prawnych w gospodarce. Jesteśmy pewni, iż osoby te z powodzeniem dadzą sobie radę ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Dlatego też motywem przewodnim naszego projektu: Konkursu na najlepszą pracę naukową i VII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów jest hasło: Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych

Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.38516 miliseconds.