Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Program
Kalendarium

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Sekretariat Komitetu

Miejsce Konferencji
Koszt Konferencji
Plakat reklamowy
Zasady edytorskie

Publikacje
Fotogaleria
Motyw przewodni Konferencji

Spowolnione tempo rozwoju gospodarczego świata i naszego kraju skłaniają do ponownego przeanalizowania podstawowych kwestii związanych z procesami makroekonomicznymi. Wydaje się, że proces transformacji znalazł się w krytycznym punkcie. Wiele zależy od polityki państwa, postawy przedsiębiorców oraz uwarunkowań międzynarodowych, wśród których wymienić należy zbliżające się wejście do Unii Europejskiej. Konferencja ma przybliżyć tę trudną problematykę.

Cele Konferencji

 1. Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami makro- i mikroekonomicznymi w Polsce oraz ich implikacjami politycznymi
 2. Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi.
 3. Wymiana informacji na temat prądów badawczych, działalności katedr i studenckich kół naukowych.
 4. Integracja środowiska młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
Zakres tematyczny

 1. Rozwój gospodarczy oraz polityka gospodarcza w Polsce i na świecie.
 2. Integracja z Unią Europejską.
 3. Przedsiębiorczość jako czynnik wzrostu gospodarczego.
 4. Społeczeństwo informacyjne i rola wiedzy w gospodarce.
 5. Rynek finansowy i kapitałowy w Polsce.
 6. Nowe produkty systemu finansowego.
 7. Rozwój regionalny w Polsce.
W przypadku zgłoszenia bardzo dużej liczby referatów, wydawca zastrzega sobie możliwość wyboru (po recenzji) tekstów do druku.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 4.38714 miliseconds.