Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Program
Kalendarium

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Sekretariat Komitetu

Miejsce Konferencji
Koszt Konferencji
Plakat reklamowy
Zasady edytorskie

Publikacje
Fotogaleria
Rada Programowa

 • prof. dr hab. Henryk Ćwikliński - Prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej UG
 • prof. dr hab. Bogusław Guzik - Dziekan Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Jan Kaja - Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska - Kierownik Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. zw. dr hab. Teresa Lubińska - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski - Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Rocki - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński - Katedra Skarbowości SGH, doradca Prezesa NBP, Przewodniczący Rady Naukowej PTE
 • prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz - Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Komitet Organizacyjny

 • dr Krzysztof Piech (Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej - sekretarz naukowy, członek Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prezes Instytutu Wiedzy przy SGH, sekretarz naukowy półrocznika "Polityka Gospodarcza", przewodniczący Sekcji Polityki Gospodarczej Oddziału Warszawskiego PTE, koordynator projektu "Visegrad Seminars on Economic Policy", były prezes Rady Kół Naukowych SGH, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Polityki Gospodarczej SGH, doradca ds. naukowych European Economic Congress "Opportunities of Change", członek komitetu organizacyjnego I,II,III,IV Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów) - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr Grzegorz Szczodrowski (Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert Centrum im. Adama Smitha, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek komitetu organizacyjnego I Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów) - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Marcin Kulikowski (Prezes Zrzeszenia Studenckich Kół Naukowych, członek zarządu Rady Kół Naukowych Szkoły Głównej Handlowej, były prezes Studenckiego Koła Naukowego Informatyki, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTE, Instytut Wiedzy, koordynator European Economic Congress "Opportunities of Change", członek komitetu organizacyjnego I Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów) - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr Tomasz Bernat (Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komitetu organizacyjnego I,II,III Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów)
 • dr Sławomir Jankiewicz (Katedra Poilityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przewodniczący komitetu organizacyjnego II Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów)
 • Aleksandra Piech (członek SKN Stosunków Polski z Unią Europejską SGH - koordynator konferencji ogólnopolskiej "Polskie regiony wobec członkostwa w Unii Europejskiej" (maj 2002r.), członek SKN Międzynarodowych Stosunkó Gospodarczych SGH, członek Zrzeszenia Studenckich Kół Naukowych - współpraca medialna przy 2 edycjach European Economic Congress 'Opportunities of Change', współpraca z Samorządem Studentów przy organizowaniu Warsaw European Forum 2001 (WEF maj 2001), Polska Fundacja im. Roberta Schumana w Warszawie - logistyka w ramach IX Polskich Spotkań Europejskich (maj 2002, tzw. Parada Schumana))
 • Łukasz Wódkowski (wiceprezes SKN Polityki Gospodarczej SGH, wiceprezes ZSKN, członek komitetu organizacyjnego European Economic Congress "Opportunities of Change", członek komitetu organizacyjnego I,III,IV Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów) - webmaster
Sekretariat Komitetu

INSTYTUT WIEDZY
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 162/402F
02-554 Warszawa
tel./fax: (22) 646 61 33
instytut@instytut.info
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.80311 miliseconds.