Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny
Program

Patronat honorowy
Patronat medialny
Kalendarium

Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Sekretariat Komitetu
Miejsce Konferencji

Lista uczestników
Publikacje
Motyw przewodni Konferencji

Początek nowego wieku skłania ekonomistów do rozmyślań nad efektami ewolucji gospodarek i poglądów ekonomicznych.

Takie słowa jak: Internet, telefony komórkowe, fuzje i przejęcia, polityka antymonopolowa, wspieranie eksportu oraz MSP, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globalizacja, Euro - pod koniec XX wieku na stałe weszły do codziennego słownictwa.

Warto zastanowić się:

Czy nadal funkcjonuje niewidzialna ręka rynku?

Cele Konferencji

  1. Integracja środowiska młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
  2. Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi.
  3. Wymiana informacji na temat prądów badawczych, działalności katedr i studenckich kół naukowych.
  4. Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce oraz ich implikacjami politycznymi.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 3.42011 miliseconds.