Zakres tematyczny
Rada Programowa
Komitet Organizacyjny

Kalendarium
Miejsce Konferencji
Koszt, numer konta!
Warunki publikacji
Call for papers

Program Konferencji

Lista uczestników
Kontakt

English version

Lista uczestników

dr Adam Baszyński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową.

MBA Kristine Berzina, University of Latvia, Department for International Economic Relationships.

dr Izabela Bludnik, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej.

dr Małgorzata Dziembała, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

Katarzyna Gunia, Politechnika Gdańska, .

mgr Radosław Jeż, AE Katowice, Katedra Rynku Pracy.

mgr Lilianna Jodkowska, Uniwersystet Szczecinski, .

dr Rafał Kasperowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii.

dr Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji.

Agnieszka Kaszkowiak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów.

Jerzy Kaźmierczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów.

mgr Agnieszka Kańczukowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych.

mgr Katarzyna Kuźniar, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Makroekonomii.

mgr Monika Kłos, Uniwersytet Mikołaka Koprnika w Toruniu, .

Mr. MUHAMMAD MANSHA, PAK YOUTH ASSEMBLY, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.

DR MAŁGORZATA MIKITA, WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I PRAWA, KATEDRA USŁUG FINANSOWYCH.

mgr Katarzyna Marton-Gadoś, Wyzsza Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie im. R. Łazarskiego, Katedra Usług Finansowych.

mgr Piotr Możyłowski, Obecnie nie studiuję. Przygotowywuję rozprawę doktorską, Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu.

mgr Mariusz Nyk, spoleczna wyższa szkola przedsiebiorczosci i zarządzania, swspiz Łódź.

dr Sebastian Płóciennik, Uniwersytet Wrocławski, Centrum im. Willy Brandta.

mgr Angelika Sabuhoro, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

dr Anna Skórska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Rynku Pracy.

dr Magdalena Soboń, US, Katedra Marketingu.

dr Magdalena Stawicka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Instytut Ekonomii; Katedra Makroekonomii.

mgr Artur Stefański, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, .

dr Marek Szajt, PolitechnikaCzęstochowska, Katedra Ekonometrii i Statystyki.

dr Ewa Szymanik, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii.

mgr Bartosz Sławecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr.

mgr Grzegorz Wałęga, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Mikroekonomii.

mgr Agnieszka Wałęga, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Mikroekonomii.

mgr Anetta Waśniewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, IE.

dr Beata Agnieszka Woźniak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową.

mgr Jarosław Wąsowicz, AE w Katowicach, Katedra Rynku Pracy.

dr Anetta Zielińska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, .

dr Yuriy Bilan, Kijowski Uniwersytet Technologii i Projektowania, katedra marketingu.

prof. Sujit Chaudhurii, -, .

Jakub Gazda, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, .

assoc. prof. dr. Dainora Grundey, Vilnius University, .

Mrs Tatiana Karabchuk, The State University of Higher School of Economics, Centre for Labour Market Studies.

prof. Lech Keller, -, .

dr Michał Kruszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii.

professeur;PHD LILan LI, central university for nationalities in Beijing, ethnic economics.

Agata Mozolewska, University Jean Moulin Lyon 3, .

Gernot Muhge, -, .

dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Polityki Gospodarczej.

master Migle Sarvutyte, Vilnius University, Business economics and management.

Bruno Sergi, -, .

Jurgita Skirmantaite, Litwa, .

Pierre-Guy Vaschalde, University Jean Moulin Lyon 3, .

dr Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński, .

Aureliusz Górski, Uniwersytet Szczeciński, .

mgr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński, .

dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński, .

dr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, .

Grażyna Maniak, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii.

dr Ewa Mazur- Wierzbicka, US, Katedra Mikroekonomii.

Sandra Misiak, Uniwersytet Szczeciński, .

dr Marta Młokosiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii.

dr Renata Nowak-Lewandowska, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii.

dr Jarosław Poteralski, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii.

dr Katarzyna Wlodarczyk-Spiewak, Uniwersytet Szczecinski, .

dr Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii.

Małgorzata Baran, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, .

mgr Sławomir Czech, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, .

dr Joanna Czech-Rogosz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Ekonomii.

dr Anna Gardocka-Jałowiec, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Ekonomii POlitycznej.

dr inż. Iwona Gorzeń - Mitka, Politechnika Częstochowska, Katedra Inwestycji i Mikroekonomii.

mgr inż. Olimpia Grabiec, Politechnika Częstochowska, Katedra Inwestycji; Mikroekonomii i Rachunkowości.

` Aleksandra Gąsior - Żarska, `, .

dr Joanna Hernik, Akademia Rolnicza, zZakład Marketingu.

mgr TOMASZ KRAWCZYK, Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych - Zakład Badań i Rozwoju Produkcji.

dr Elżbieta Kolasińska, PWSZ, The Insitute of Economics.

dr Anna Korombel, Politechnika Częstochowska, Katedra Inwestycji i Mikroekonomii.

mgr Ewa Kuberka- Kóska, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Katedra Biznesu Międzynarodowego.

dr Wiesława Lizińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej.

mgr Agnieszka Macuga, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Zakład Ekonomii.

mgr Katarzyna Maruszewska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, .

dr Ewa Mossakowska, SGGW, SGGW.

dr Rafał Nagaj, Uniwerystet Szczeciński, Katedra Makroekonomii.

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, Politechnika Gdańska, Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych.

dr Joanna Sadkowska-Bień, Uniwersytet Gdański, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Mgr Tomasz Sierotowicz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, .

Mgr Tomasz Sierotowicz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, .

mgr inż. Monika Sipa, Politechnika Częstochowska, Katedra Makroekonomii i Polityki Ekonomicznej.

dr Beata Skubiak, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno- Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych.

dr inż. Małgorzata Smolarek, Politechnika Częstochowska, Katedra Makroekonomii i Polityki Ekonomicznej.

mgr inż. Sławomir Smoliński, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, .

dr Robert Stanisławski, Politechnika Łódzka, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Miedzynarodowego.

dr Lucyna Szczebiot-Knoblauch, UWM Olsztyn, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej.

dr Piotr Szkudlarek, Uniwerystet Szczeciński, Katedra Makroekonomii.

Ewa Szymanik, `, .

dr Sylwia Talar, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

dr Anna Turczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu W Szczecinie, .

mgr Monika Walicka, Politechnika Bałostocka, Katedra Finansów i Rachunkowości.

dr Robert Wolański, Uniwersytet Warszawski, .

dr Karolina Zieba, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zaklad Marketingu.

mgr inż. Michał Żebrowski, Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.

Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.80215 miliseconds.